REPAS+

Čo je rekvalifikácia REPAS+?

Rekvalifikácia na účely REPAS+ je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s  cieľom nadobudnutia vedomostí, schopností a  zručností v rekvalifikačnom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. 
Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja. 

Podmienky na rekvalifikačný kurz spĺňaš ak:
Úrad práce ti preplatí kurz, ktorý si vyberieš ak:
Čo získaš absolvovaním rekvalifikačného kurzu?
ŽiadosŤ o kurz:  

pozn. 
*Prihláška sa stáva záväznou až po schválení požiadavky úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.  
*Po prijatí prihlášky Vás môže kontaktovať manažér vzdelávania. 

Po absolvovaní rekvalifikačného kurzu je nutné:

Získajte formulár pre kurz

POŽIADAVKA NA POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA REKVALIFIKAČNÝ KURZ (REPAS+)

SWOT spol. s r.o.  

Ivana Krasku 14, 934 01 LEVICE

kancelária vzdelávacej spoločnosti


+421 907 344 188
 kancelaria@swot.sk

Ing. Mária Vnuková 

sekcia Vzdelávanie odídencov – vzdelávacie aktivity

0948 870 872
vnukova.swot@gmail.com

Dušan Bernath 

sekcia Vzdelávanie odídencov – vzdelávacie aktivity

0903 572 155
bernath.swot@gmail.com